Tập huấn

Tháng Bảy 29, 2015 10:09 sáng

ngày 28/7/2015 phòng giáo dục và đào tạo huyện Bạch Thông mở lớp tập huấn cổng công nghệ thông tin điện tử cho các đơn vị trong trường học1425570352000